TESTY MS pre-intermediate

Procvičení 

slovesa s ing a to    TEST

Přítomné časy TEST

                       TEST

                        TEST

                       TEST    (překlad)

 

Unit 1

Vocab  TEST

Translation TEST

Present tenses TEST

Present tenses -doplňování pomocných sloves TEST

 

Unit 2

Vocab TEST

Vocab TEST

 

UNIT 3

Vocab TEST

Much x many TEST

Some x any TEST

GRAMMAR

State verbs - basic TEST

verb patterns - TEST

minulý prostý a průběhový čas TEST

articles - členy - základní  TEST

členy - fráze TEST

neither, either, both TEST

předpřítomný čas TEST

modály - must, have to , musntn't, don't have to  TEST

modály mix TEST

modály překlad TEST

budoucnost TEST

 

 

Maturita Solutions

Procvičení na stránkách MS

19.02.2012 19:12
https://elt.oup.com/student/solutionsint/preint_unit_page/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub